Funktionärer

Skriv ut
Senast uppdaterad torsdag, 25 februari 2016

Listan gäller från årsmötet 25 februari 2016 och fram till nästa årsmöte 2017

Styrelsen:    
Ordförande 1år Håkan Karlsson SM5OCK
Vice ordförande 2 år / 2015 Ingvar Borgström SM5YDD
Sekreterare 2år / 2016 Anders Molin SM5BMK
Kassör 2år / 2015 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot 2år / 2016 Bosse Hållander SM5PBT
Ledamot 2år / 2015 Hans Esbjörnsson SM5ZBZ
Ledamot 2år / 2016 Christian Sierau SA5BUM
     
Valberedning:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Anders Svensson SM5TGV
  Sam Yrlund SM5UIU
     
Revisorer:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Hans Östlund SM5JDL
Suppleant Göran Backman SM5SIC
     
Funktionärer:    
Ansvarig SK5LW Dag Ohlsson SM5IAJ
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby Vakant Vakant
Lokaltrafiknätet Vilande Håkan Karlsson SM5OCK
Loppmarknad/Försäljning Håkan Karlsson SM5OCK
Mastansvarig Kenth Lang SM5RGO
Materialförvaltare Urban Olsson SM5OXV
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Dag Ohlsson SM5IAJ
Repeatergrupp Tomas Malmqvist SM5PIZ
Repeatergrupp Anders Molin SM5BMK
Repeatergrupp Urban Olsson SM5OXV
Samband, Biltävlingar Stefan Eriksson SM5YRF
Samband, Hästsport Tomas Malmqvist SM5PIZ
Samband, Orientering Tomas Malmqvist SM5PIZ
Stugfogde Vakant Vakant
Stugfogde Dag Ohlsson SM5IAJ
Utbildning/ Ungd.ledare Raymund Band SM5XLP
Utgående QSL-kort Dag Ohlsson SM5IAJ
Rävjakt RPO Mikael Hallgren SM5OXW