Funktionärer

Skriv ut
Senast uppdaterad måndag, 04 september 2017

Listan gäller från årsmötet 23 februari 2017 och fram till årsmötet februari 2018.

Styrelsen:    
Ordförande  1 år Bosse Hållander SM5PBT
Vice ordf.    2 år / 2017 Anders Molin SM5BMK
Sekreterare 2år / 2016 Hans Östlund (fyllnadsval) SM5JDL
Kassör        2år / 2017 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot     2år / 2016 Lars Göran Parnesten (fyllnadsval) SM5ISM
Ledamot     2år / 2017 Hans Esbjörnsson SM5ZBZ
Ledamot     2år / 2016 Christian Sierau SA5BUM
     
Valberedning:    
Sammankallande Sam Yrlund SM5UIU
  Anders Svensson SM5TGV
  Jonas Lönn SA5ICC
     
Revisorer:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Kent Lang SM5RGO
Suppleant Ray Band SM5XLP
     
Funktionärer:    
Hemsidan Christian Sierau SA5BUM
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby/Slytan Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ansvarig ESA Hamfest Håkan Karlsson SM5OCK
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Bosse Hållander SM5PBT
Ansvarig Mörby / Stugan Vakant Vakant
Utbildning Raymund Band SM5XLP
Utbildning Christer Streiffert SM5JXA
     
Repeatergrupp:    
Sammankallande  Christian Sierau SA5BUM