Funktionärer

Skriv ut
Senast uppdaterad måndag, 03 oktober 2016

Listan gäller från årsmötet 25 februari 2016 och fram till årsmötet februari 2017.

Styrelsen:    
Ordförande 1år Håkan Karlsson SM5OCK
Vice ordförande 2 år / 2015 Ingvar Borgström SM5YDD
Sekreterare 2år / 2016 Anders Molin SM5BMK
Kassör 2år / 2015 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot 2år / 2016 Bosse Hållander SM5PBT
Ledamot 2år / 2015 Hans Esbjörnsson SM5ZBZ
Ledamot 2år / 2016 Christian Sierau SA5BUM
     
Valberedning:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Anders Svensson SM5TGV
  Sam Yrlund SM5UIU
     
Revisorer:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Hans Östlund SM5JDL
Suppleant Göran Backman SM5SIC
     
Funktionärer:    
Hemsidan Christian Sierau SA5BUM
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby/Slytan Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ansvarig ESA Hamfest Håkan Karlsson SM5OCK
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Bosse Hållander SM5PBT
Ansvarig Mörby / Stugan Vakant Vakant
Utbildning Raymund Band SM5XLP
Utbildning Christer Streiffert SM5JXA
     
Repeatergrupp:    
Sammankallande  Urban Ohlsson SM5OXV