Bordsreservation loppis

 

Bordsbokningen är härmed öppnad till ESA Hamfest 2 April 2016.
Välj fliken "Bordsreservation loppis" i menyn till vänster.

/Webadmin.

SM4IVE Lars på månadsmötet

 

På oktobermötet fick klubben besök av SM4IVE Lars, som berättade initierat och engagerande om körning på 2 meter, 70 cm och 23 cm. Lars gav tips om hur man lyckas med ett aurora-QSO. Vi fick se bilder på hur 13 metersparabolen tillverkades, först i dubbelgaraget och sedan utomhus. Att popnita fast nät är arbetsdrygt. MIG-svetsning av aluminium ger upphov till kraftig rökutveckling, TIG är bättre. Vid dx-kontakter med aurora, rikta inte antennen rakt norrut, utan mera österut. När auroran tar slut där, rikta antennen västerut. För bilder och ljudprov, se www.sm4ive.com .

Tack Lars för ett fint föredrag!    73 de SM5SIC Göran

SM4IVE Lars

CQWW SSB 2015 forts.

 

CQWW SSB 2015 hade bättre vågutbredning än förväntat. På söndagen var det bra flyt på 10 metersbandet. I loggen fastnade 800 olika call från 33 zoner och 124 DXCC-länder. Om man vill ha ett DXCC-diplom på väggen, kan detta alltså ordnas på en enda större tävling :-) På plats fanns förutom SA5YLX, SM5TEY och SM5SIC. Sicken skötte spakarna, SA5YLX Agneta följde med och SM5TEY Roland stod bakom kameran. Agneta är också intresserad av CW. 

Det bästa flytet var på slutet av tävlingen på 80 meter, då vi fick en spot på dx-klustret och det blev en riktig pile-up. Som bäst visade rate-mätaren 240 och under den bästa timmen loggades 133 QSO:n. Då gällde det att hålla tungan i styr.

Ej heller försummades friluftslivet under tävlingen. Som framgår av bilden, har klubbstationen en hälsobefrämjande procedur för justering av 80-metersdipolen. Autobiotuningen innebär att operatören går ut och justerar dipolbenen för hand :-)

  BAND   Raw QSOs   Valid QSOs   Points Countries     Zones
 __________________________________________________________
  80SSB       213          213      235        53         8
  40SSB       245          245      321        73        20
  20SSB       229          229      369        83        27
  15SSB       208          208      376        76        19
  10SSB       169          169      336        71        20
 __________________________________________________________

 Totals      1064         1064     1637       356        94

    Final Score = 736650 points.

73 de SM5SIC Göran

CQWW SSB 2015

 

SA5YLX Agneta tycker att det är trevligt med lite fart på banden :-) 

73 de SM5SIC Göran

Höga frekvenser på Medlemsmöte 29 okt

Torsdagen den 29 oktober kl. 19 är det medlemsmöte i klubbstugan.

Då gästas Eskilstuna Sändareamatörer av SM4IVE, Lars.

Han kommer att prata om sina erfarenheter på de högre frekvenserna inom amatörradion.

Lars har mycket kunskap inom området så det blir en intressant kväll.

Kaffe med bröd samt ett lotteri planerar vi för.

Väl mött.

73 de Eskilstuna Sändareamatörer SK5LW

 

SAC 2015 SSB

 

10-11.10.2015 med ny mössa dagen till ära :-)

Störningar på 2 meters bandet

En del har uppmärksammat störande saker på vårat 2 meters band och mycket riktigt så har Kina sänt upp flera satelliter som bland annat sänder CW 145.725 MHz och många flera frekvenser http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/XW-2CAS-3-Sats.pdf

AMSAT runt om i värden har påtalat det för Kina