Kom och tävla med ESA-SISU 1 februari kl. 12Z!

Till alla intresserade av radiotävlande
 
Tävlingsgrenen inom klubben, ESA-SISU, kommer att deltaga i tävlingen Black Sea Cup International (BSCI). Tävlingen börjar lördagen den 1 februari kl. 12.00Z. Alla som vill pröva på att tävla eller som vill se på är välkomna till klubbstugan.
 
Åtminstone SM5PBT Bosse och SM5SIC Göran kommer att vara på plats. Det kommer finnas möjlighet att köra både CW och SSB. Automatiserad utrustning med datorstyrning av rigg och intregrerad loggföring kommer att demonstreras. Analys av pågående tävling kommer att visas från separat dator. Någon form av förtäring blir det också. 
 
Contestsoppa? Ja, om du anmäler detta till SM5SIC på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast ett dygn i förväg (fredag 31/1 kl. 13 lokal tid) .
 
Hur länge vi kör? Åtminstone till lördag kväll, kanske längre. Det beror på intresset. Tävlingen pågår i alla fall 24 timmar till 2 februari kl. 12.00Z.
 
 
Välkommen att uppleva tävlandets fröjder!
 
73 de SM5SIC Göran

Antenndiagram 40 meter

Efter justeringen av den logperiodiska antennen och höjningen av 80 metersdipolen gjordes en kontrollmätning på samtliga körbara band. Den logperiodiska antennen är mycket bra avstämd på 40-20-15-10 meter. Även 12 meter ligger mycket bra. På dessa band är SWR 1,5 eller mindre. 17 meter har SWR 2.0 och 30 meter SWR 2,3. 

På bilden ses grafen för 40 meter.

73 de SM5SIC Göran

Attachments:
Download this file (SK5LW logper 40m.png)SK5LW logper 40m.png[ ]30 Kb

3 generationer amatörer

Här är en bild på 3 generationer amatörer från Ärla även om SM0RBM bor i SM0 nu mera.
Den sista i skaran är Sofie SA5CKZ som under hösten har läst på egen hand till sitt cert. 

Antennjobb

Självklart så har det snöat!

Idag så genomfördes det lite omfattade arbete med klubbens log antenn, som alla vet så låg den fel på 40m resonansen låg runt 8MHz det var inte så bra. Så beslut togs att försöka rätta till detta fel genom att förlänga det sista elementet med ca 1m/per sida.

Innan vi började så gjorde SA5BUM lite mätningar på antenn så referensdata skulle finnas. SWR på 40m låg på runt 4:5 vilket inte var så bra. Men med hjälp av Tobbe SA5CGE och hans fina skylift som han lånade från sin arbetsplats och med Ubbe rattande korgen på 20m höjd så fixade antennen till så nu är SWR på runt 1:27 nästan på hela bandet.

 

Tack alla!

Så ett stort TACK till alla som trotsade kylan denna lördag. Nu har vi antenner som kommer att fungera bra inför contest i februari och självklart för dom som vill ner och jaga lite DX framöver.

Vid pennan Crille (SA5BUM)

 

Urban SM5OXV står i korgen och Sam SM5UIU står inne i masten för att fixa till 80m dipolen som lyftes upp på full höjd.

Här står alla höjdrädda amatörer (hi) Närmast i bild LG SM5ISM, Håkan SM5OCK och Bosse SM5BPT

Information från valberedningen


Inför ESA årsmöte Torsdagen den 27 Februari 2014.

De poster som skall väljas är:

Orförande 1 år (nuvarande SM5OCK)
Sekreterare 2år (nuvarande SM5BMK)
Ledamot 2 år (nuvarande SM5RGO)
Ledamot 2 år (nuvarande SA5BUM)

Det har hittills inkommit in flera intresseanmälningar till ledamot posterna.
Valberedningen saknar i dagsläget kandidat(er) till posten som sekreterare.
Är du själv intresserad av någon av dessa poster eller har förslag på lämplig kandidat så får du gärna anmäla dig och det gör du enklast genom att skicka epost till
 
Sam Yrlund / SM5UIU sammankallande ESA valberedning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I de fall vi har fler kandidater än lediga poster kommer vi att hålla en sluten omröstning.
Det tar lite längre tid men vi hoppas ni har överseende med detta för demokratin och den personliga intergritetens skull.

/Valberedningen

Antenndag 11 januari 2014

 

På lördag den 11 januari kl. 12 kommer tävlingsgänget ESA-SISU att arbeta med antennerna. Allla intresserade är välkomna. 

73 de SM5SIC Göran

 

ESA-SISU 6.1.2014

Minnesanteckningar från ESA-SISU-gruppens möte 6.1.2014 kl. 18.00-19.40

Närvarande: SM5ISM Lars-Göran, SM5PBT Bosse, SM5RWB Michael, SM5SIC Göran, SA5BUM Christian, SM5CGE Tobbe

SIC hälsade alla välkomna till kvällens möte, där linjerna för tävlingsverksamheten för år 2014 inom SK5LW skulle dras upp.

Först diskuterades materielen. Konstaterades att det viktigaste är att förbättra antennparken, särskilt på 40 meter, men även på 80 meter. Vi skulle också behöva bli QRV på 160 meter. Läget på 10-15-20 meter är tillfredsställande.

I första hand behöver logperiodantennen med 8 element byggas om med förlängning av det bakersta (längsta) elementet. Tillbyggnadsmatriel för detta finns. I praktiken behövs en lyft till 20 meters höjd med en man i korgen samt två man på backen. CGE kan ordna fram lämplig lyftutrustning och kan göra höjdarbetet. En förutsättning med tanke på säkerheten är att det inte blåser mera än 5 m/s. Behövs förlängning av matarkabeln med ca 10 meter. BUM lovade ordna detta.

Konstaterades att en lämplig tidpunkt skulle kunna vara lördagen den 11 januari, förutsatt att vädret mm är lämpligt. Beräknad tidsåtgång ej mera än 4 timmar. PBT och SIC kommer att vara på plats. BUM kommer också att vara på klubben i annat ärende, men torde vid behov under kortare tid kunna hjälpa till.

Samtidigt skulle man behöva höja 80-metersdipolen samt montera den på en utliggare, så att dipolbenen ej kommer för nära masten. Vidare behöver dipolbenen märkas med tejp så att man ser var inställningarna för CW respektive SSB är. Benen kan därefter i framtiden på några minuter justeras för önskat mode.

På materielsidan ligger vi lågt beträffande slutsteg utan tar in Sickens finska slutsteg så länge. Fördelen med detta steg är att det är robust men en nackdel är att den inte går på 160 meter. Om vi får upp en antenn för 160 meter, finns det dock tillgång andra slutsteg, som åtminstonen kan användas under tävling.

Därefter diskussion om målsättningen för år 2014. SIC hade i kallelsen till mötet bifogat uppgifter om tidigare aktivitet.

SSA:s contestcup SK5LW
årtal placering poäng loggar deltagagare
2010 30 8421 83 COP ISM
2011 26 6186 85 ISM COP NZG BUM
2012 14 14260 88 SIC COP ISM BUM UIU NZG BUE
2013 11 16270 87 SIC PBT BUM ISM COP UIU CFD BUE

I SK5LW:s tävlingslogg år 2013
tävling månad QSO:n
WPX SSB mars 61
SAC CW sept 1530
SAC SSB okt 1194
NAC 10m FM nov 6
NAC 10m SSB nov 11
CQWW CW nov 2002
---------------------------------------
sammanlagt 4804 QSO:n

Bedömdes att det är fullt möjligt att få SK5LW bland de 10 bästa klubbarna i contest-cupen. Då behövs 50 % poäng till. (Därefter ökar uppförsbacken. En dubblering räcker till 9:e plats och 3 gånger räcker till 7:e plats. 4 gånger resultatet skulle däremot ge 65 000 poäng och placering bland de tre bästa.)

Ansågs att vi ska försöka få så bra placering som möjligt av SK5LW i contest-cupen. Detta åstadkommes genom ökad tävlingsaktivitet dels av medlemmarna individuellt, dels genom att köra i grupp.

Diskuterades vilka tävlingar som vi skulle köra tillsammans. Högsta prioritet har SAC SSB och SAC CW. Andra lämpliga tävlingar skulle kunna vara WPX, IARU och CQWW. Därtill är det bra om vi kör några mindre tävlingar från klubben. En sådan skulle kunna vara "Black Sea Cup International" 1-2 febr 12.00Z-11.59Z. Då skulle ovana operatörer kunna att få prova på att tävla. Vidare kommer vi att vara aktiva på månadstesterna.

Gicks igenom vilka operatörer som finns, dels sådana som samlar poäng till SK5LW med hjälp av individuellt tävlande, dels sådana som önskar tävla tillsammans från klubben. Det finns en kärna av 4-5 operatörer samt ytterligare 5-6 amatörer, som för närvarande är aktuella. Vissa av dem kör bara CW, vissa bara SSB och en del kör både och.

Diskussion om vi också ska köra RTTY. Bedömdes att detta vi kan vänta med detta.

På slutet berättde BUM om det senaste som hänt på D-star-fronten inom klubben. Många har blivit QRV på detta digitala mode och i förra veckan installerade BUM en ny D-star-repeater från Tyskland, som är mycket bra, men som saknar en egenskap, vilket ska lösas med en extra modul, dator osv. BUM kommer att hålla ett föredrag om D-star senare på ettklubbmöte.


Sammanfattningsvis beslutat att

1. ESA-SISU ska få in SK5LW bland de 10 bästa på contest-cupen.

2. Vi satsar på att köra tävlingar på CW och SSB.

3. Vi avvaktar med RTTY.

4. Vi ska deltaga i månadstesterna.

5. Vi ska köra SAC CW och SAC SSB tillsammans.

6. Andra möjliga tävlingar är WPX, IARU och CQWW.

7. Planerad antennarbetsdag lö 11 januari. BUM ordnar med 10 meter matarkabel med pressade kontakter. CGE ordnar med lyftvagn samt meddelar dagen före (10 jan) per e-post om förhållandena är de rätta för antennarbeten den 11 januari.

8. Tävling Black Sea Cup International (BSCI) börjar lö 1 februari kl. 12.00Z. Då kommer åtminstone PBT och SIC att vara på klubben under lördagen och alla intresserade bli inbjudna att deltaga, som operatör eller som åskådare. Sannolikt blir det någon form av förtäring. Troligen kan CGE vara med de första timmarna men inte under kvällen. BSCI slutar sö 2 februari kl. 12.00Z. Hur länge som klubbaktiviteten pågår beror på intresset och avgörs på plats.

9. SIC ska skriva minnesanteckningar samt skicka ut dem till gruppen.

10. SIC ska föra in uppgifter om mötet på ESA:s hemsida.

73 de SM5SIC Göran