Information från valberedningen


Inför ESA årsmöte Torsdagen den 27 Februari 2014.

De poster som skall väljas är:

Orförande 1 år (nuvarande SM5OCK)
Sekreterare 2år (nuvarande SM5BMK)
Ledamot 2 år (nuvarande SM5RGO)
Ledamot 2 år (nuvarande SA5BUM)

Det har hittills inkommit in flera intresseanmälningar till ledamot posterna.
Valberedningen saknar i dagsläget kandidat(er) till posten som sekreterare.
Är du själv intresserad av någon av dessa poster eller har förslag på lämplig kandidat så får du gärna anmäla dig och det gör du enklast genom att skicka epost till
 
Sam Yrlund / SM5UIU sammankallande ESA valberedning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I de fall vi har fler kandidater än lediga poster kommer vi att hålla en sluten omröstning.
Det tar lite längre tid men vi hoppas ni har överseende med detta för demokratin och den personliga intergritetens skull.

/Valberedningen

Antenndag 11 januari 2014

 

På lördag den 11 januari kl. 12 kommer tävlingsgänget ESA-SISU att arbeta med antennerna. Allla intresserade är välkomna. 

73 de SM5SIC Göran

 

ESA-SISU 6.1.2014

Minnesanteckningar från ESA-SISU-gruppens möte 6.1.2014 kl. 18.00-19.40

Närvarande: SM5ISM Lars-Göran, SM5PBT Bosse, SM5RWB Michael, SM5SIC Göran, SA5BUM Christian, SM5CGE Tobbe

SIC hälsade alla välkomna till kvällens möte, där linjerna för tävlingsverksamheten för år 2014 inom SK5LW skulle dras upp.

Först diskuterades materielen. Konstaterades att det viktigaste är att förbättra antennparken, särskilt på 40 meter, men även på 80 meter. Vi skulle också behöva bli QRV på 160 meter. Läget på 10-15-20 meter är tillfredsställande.

I första hand behöver logperiodantennen med 8 element byggas om med förlängning av det bakersta (längsta) elementet. Tillbyggnadsmatriel för detta finns. I praktiken behövs en lyft till 20 meters höjd med en man i korgen samt två man på backen. CGE kan ordna fram lämplig lyftutrustning och kan göra höjdarbetet. En förutsättning med tanke på säkerheten är att det inte blåser mera än 5 m/s. Behövs förlängning av matarkabeln med ca 10 meter. BUM lovade ordna detta.

Konstaterades att en lämplig tidpunkt skulle kunna vara lördagen den 11 januari, förutsatt att vädret mm är lämpligt. Beräknad tidsåtgång ej mera än 4 timmar. PBT och SIC kommer att vara på plats. BUM kommer också att vara på klubben i annat ärende, men torde vid behov under kortare tid kunna hjälpa till.

Samtidigt skulle man behöva höja 80-metersdipolen samt montera den på en utliggare, så att dipolbenen ej kommer för nära masten. Vidare behöver dipolbenen märkas med tejp så att man ser var inställningarna för CW respektive SSB är. Benen kan därefter i framtiden på några minuter justeras för önskat mode.

På materielsidan ligger vi lågt beträffande slutsteg utan tar in Sickens finska slutsteg så länge. Fördelen med detta steg är att det är robust men en nackdel är att den inte går på 160 meter. Om vi får upp en antenn för 160 meter, finns det dock tillgång andra slutsteg, som åtminstonen kan användas under tävling.

Därefter diskussion om målsättningen för år 2014. SIC hade i kallelsen till mötet bifogat uppgifter om tidigare aktivitet.

SSA:s contestcup SK5LW
årtal placering poäng loggar deltagagare
2010 30 8421 83 COP ISM
2011 26 6186 85 ISM COP NZG BUM
2012 14 14260 88 SIC COP ISM BUM UIU NZG BUE
2013 11 16270 87 SIC PBT BUM ISM COP UIU CFD BUE

I SK5LW:s tävlingslogg år 2013
tävling månad QSO:n
WPX SSB mars 61
SAC CW sept 1530
SAC SSB okt 1194
NAC 10m FM nov 6
NAC 10m SSB nov 11
CQWW CW nov 2002
---------------------------------------
sammanlagt 4804 QSO:n

Bedömdes att det är fullt möjligt att få SK5LW bland de 10 bästa klubbarna i contest-cupen. Då behövs 50 % poäng till. (Därefter ökar uppförsbacken. En dubblering räcker till 9:e plats och 3 gånger räcker till 7:e plats. 4 gånger resultatet skulle däremot ge 65 000 poäng och placering bland de tre bästa.)

Ansågs att vi ska försöka få så bra placering som möjligt av SK5LW i contest-cupen. Detta åstadkommes genom ökad tävlingsaktivitet dels av medlemmarna individuellt, dels genom att köra i grupp.

Diskuterades vilka tävlingar som vi skulle köra tillsammans. Högsta prioritet har SAC SSB och SAC CW. Andra lämpliga tävlingar skulle kunna vara WPX, IARU och CQWW. Därtill är det bra om vi kör några mindre tävlingar från klubben. En sådan skulle kunna vara "Black Sea Cup International" 1-2 febr 12.00Z-11.59Z. Då skulle ovana operatörer kunna att få prova på att tävla. Vidare kommer vi att vara aktiva på månadstesterna.

Gicks igenom vilka operatörer som finns, dels sådana som samlar poäng till SK5LW med hjälp av individuellt tävlande, dels sådana som önskar tävla tillsammans från klubben. Det finns en kärna av 4-5 operatörer samt ytterligare 5-6 amatörer, som för närvarande är aktuella. Vissa av dem kör bara CW, vissa bara SSB och en del kör både och.

Diskussion om vi också ska köra RTTY. Bedömdes att detta vi kan vänta med detta.

På slutet berättde BUM om det senaste som hänt på D-star-fronten inom klubben. Många har blivit QRV på detta digitala mode och i förra veckan installerade BUM en ny D-star-repeater från Tyskland, som är mycket bra, men som saknar en egenskap, vilket ska lösas med en extra modul, dator osv. BUM kommer att hålla ett föredrag om D-star senare på ettklubbmöte.


Sammanfattningsvis beslutat att

1. ESA-SISU ska få in SK5LW bland de 10 bästa på contest-cupen.

2. Vi satsar på att köra tävlingar på CW och SSB.

3. Vi avvaktar med RTTY.

4. Vi ska deltaga i månadstesterna.

5. Vi ska köra SAC CW och SAC SSB tillsammans.

6. Andra möjliga tävlingar är WPX, IARU och CQWW.

7. Planerad antennarbetsdag lö 11 januari. BUM ordnar med 10 meter matarkabel med pressade kontakter. CGE ordnar med lyftvagn samt meddelar dagen före (10 jan) per e-post om förhållandena är de rätta för antennarbeten den 11 januari.

8. Tävling Black Sea Cup International (BSCI) börjar lö 1 februari kl. 12.00Z. Då kommer åtminstone PBT och SIC att vara på klubben under lördagen och alla intresserade bli inbjudna att deltaga, som operatör eller som åskådare. Sannolikt blir det någon form av förtäring. Troligen kan CGE vara med de första timmarna men inte under kvällen. BSCI slutar sö 2 februari kl. 12.00Z. Hur länge som klubbaktiviteten pågår beror på intresset och avgörs på plats.

9. SIC ska skriva minnesanteckningar samt skicka ut dem till gruppen.

10. SIC ska föra in uppgifter om mötet på ESA:s hemsida.

73 de SM5SIC Göran

SM5 möte i Strängnäs

Mötet ägde rum på militärfordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs. DL5 Morgan Lorin (SM5BVV) såg till att vi var aktiva hela tiden.

 

Vi deltog i en workshop (se bild) där vi fick rangordna vad vi tyckte var viktigt för SSA att ta tag i. Vi ser fram emot utvärderingen.
Vi var ett gäng från ESA som var där och hörde också ett inspirerande föredrag av Mats Ekström (SM5TAH) om WIN-link. WIN -link gör det möjligt att skicka e-mail via radio.

 

 

Håkan (OCK) informerade om kommande radiomässa och tankar kring "Sörmlandsrepeater".

 

-Ingvar

Bordsreservation loppis

Bordsbokningen till ESA HAMFEST Lördagen den 5 APRIL 2014 är härmed öppnad.

Vill du boka bord/stolar?

Använd bokningsformuläret till vänster under fliken SSA Årsmöte / Hamfest 2014.

/WEB admin

Scandinavian Activity Contest SSB kördes 12/10 - 2013

Så nu är Scandinavian Activity Contest SSB avklarad, den gick av stapeln den 12/10 - 13/10 slutade kl:14:00 på söndagen svensk tid. Medverkande var Göran SM5ISM, Bosse SM5PBT, Göran B SM5SIC & slutligen Christian SA5BUM. Vi var även påhejade av Morgan SM5ULX + många fler som kom ner och snackade med dom operatörer som inte körde just då utan fick sin vila mellan passen.

Målet var att köra 2000 QSO men det lyckades tyvärr inte vi fick nöja med 1200 QSO runt 500.000 poäng. Tanke på hur konditionerna var på kvällen så får vi vara nöjda iaf. Det finns planer på att köra snart igen om du är sugen att vara med så hojt till på medlemsmötet så ser vi till att fler kan vara med och kämpa för SK5LW Laughing

 

Lars-Göran SM5ISM Bortre på bild och Bosse närmast kör ett pass.

 

Göran SM5SIC såg till att conest-maten fanns på plats med sin klassiska contest-soppa ala korvgryta, mycket välsmakade kan undertecknad tillstyrka. Som pricken över i:et så fick alla som deltog 2st contest-kåsor  för att kunna äta soppan och dricka sin contest-dryck.Foot in mouth


Vertikaler i skogen blev det för 10-40m behövdes som ett komplement till kvälls-DX.

 

Vi satte även upp en hemgjord windom som SA5BUM har byggt den fungerade faktiskt bra som lyssningsantenn och även ett par DX blev det med.

 

 

SM5ULX Morgan såg till att hjälpa oss att hålla humöret i topp, det tackar vi för.

Väl möt till nästa tävling. /Contest-Gruppen

ESA:s bussresa till Stockholm

ESA hade sin årliga resa till Stockholm den gångna helgen. En nästan full buss drog mot huvudstaden för att besöka Radiomässan hos SK0QO, museibesök samt avslutande middag på en krog på söder.
Ett stort tack till Tommy UIQ som körde bussen.

Bussen med banderollen.

God mat i glada vänners lag.