Glad radiosommar

Nu är det riktig sommarvärme och vad passar inte bättre att göra ute?
Köra radio förstås. Fina Condx på många band. 
Man kan ta med radion ut på uteplatsen eller balkongen och köra med en enkel antenn.
Här kör SM5OCK, Håkan QRP med en IC-703 och en mobilvippa på balkongen.
DX hörs och hela Europa körs. 29 MHz QRV

Nu är våran länk mellan 29.600 MHz och 433.600 MHz CTCSS 71,9 Hz

Det är mening att det ska bli en repeater senare. Prova på OXV JXA

LänkAntenner för InterNet

Nu under långledigheten så har vi varit ett gäng tappara amatörer som har jobbat med att försöka få internet till vattentornet i Hällby via 5.0GHz antenner, och varför vill vi ha internet där undrar säkert mångaLaughing.

Vi ser att D-star kraftigt har ökat i D5 och SK5LW försöker att hänga med i den utvecklingen. Så styrelsen tog ett beslut att lägga 70CM/FM repitern i malpåse och så flyttat vi upp D-star på den positionen istället. Nog om det har ni funderingar eller nått så hör gärna av er till SA5BUM så förklar han mer än gärna.

 

Nu till helgens jobb.

SM5UIU, SM5BMK & SA5BUM började med att göra lite länktester inne i klubbstugan för se att allt fungerade och att vi förstod hur det var tänk att fungera.

Här ser vi själva antennen som har använts Ubiquiti NanoBridge M5 airMAX 25dBi - MiMo 2x2


Om ni tittar noga på bilden högst upp så ser du parabolen till höger på tornet den pekar rakt mot Vattentornet.

Här ser vi den andra länkantennen från Hällby Vattentorn pekar rakt mot Torshälla/Mörby.

Signalmätaren för att grov-justera antennen den sitter på själva  huvudet, hyfffsad signal efter grovriktning. När all fin trimning var gjord så hade vi nästan full signal mellan antennerna klart godkänt tanke på att sträckan är 4.6km.

 

Alla som hjälpte till för att i gång länken, stort tack till er alla..

Vid Pennan Christian/SA5BUM

 

Bakluckeloppis 26 juni

Bakluckeloppis hos Eskilstuna Sändareamatörer !

- Traditionell Bakluckeloppis.
- Ta med eget bord och sälj, ingen bordsavgift.
- Korvgrillning.

När: Torsdagen 26 juni kl. 18:30.
Var: Eskilstuna Sändareamatörers klubblokal i Torshälla.
Hur: Samla ihop klubbkompisarna och åk till Torshälla.

Alla varmt välkomna.

73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

SA5CKZ

Sofie har över 700 på FB som gillar bilderna på henne när hon mekar med vårat 29 Mhz repeater projekt 

29 MHz radio

Nu är det rea på Zodiac Tim pro 31 MHz som hare ca 250 går från 26-32 MHz för 1995 kr

Sök på Vildmarks

ESA-SISU 6.1.2014

Minnesanteckningar från ESA-SISU-gruppens möte 6.1.2014 kl. 18.00-19.40

Närvarande: SM5ISM Lars-Göran, SM5PBT Bosse, SM5RWB Michael, SM5SIC Göran, SA5BUM Christian, SM5CGE Tobbe

SIC hälsade alla välkomna till kvällens möte, där linjerna för tävlingsverksamheten för år 2014 inom SK5LW skulle dras upp.

Först diskuterades materielen. Konstaterades att det viktigaste är att förbättra antennparken, särskilt på 40 meter, men även på 80 meter. Vi skulle också behöva bli QRV på 160 meter. Läget på 10-15-20 meter är tillfredsställande.

I första hand behöver logperiodantennen med 8 element byggas om med förlängning av det bakersta (längsta) elementet. Tillbyggnadsmatriel för detta finns. I praktiken behövs en lyft till 20 meters höjd med en man i korgen samt två man på backen. CGE kan ordna fram lämplig lyftutrustning och kan göra höjdarbetet. En förutsättning med tanke på säkerheten är att det inte blåser mera än 5 m/s. Behövs förlängning av matarkabeln med ca 10 meter. BUM lovade ordna detta.

Konstaterades att en lämplig tidpunkt skulle kunna vara lördagen den 11 januari, förutsatt att vädret mm är lämpligt. Beräknad tidsåtgång ej mera än 4 timmar. PBT och SIC kommer att vara på plats. BUM kommer också att vara på klubben i annat ärende, men torde vid behov under kortare tid kunna hjälpa till.

Samtidigt skulle man behöva höja 80-metersdipolen samt montera den på en utliggare, så att dipolbenen ej kommer för nära masten. Vidare behöver dipolbenen märkas med tejp så att man ser var inställningarna för CW respektive SSB är. Benen kan därefter i framtiden på några minuter justeras för önskat mode.

På materielsidan ligger vi lågt beträffande slutsteg utan tar in Sickens finska slutsteg så länge. Fördelen med detta steg är att det är robust men en nackdel är att den inte går på 160 meter. Om vi får upp en antenn för 160 meter, finns det dock tillgång andra slutsteg, som åtminstonen kan användas under tävling.

Därefter diskussion om målsättningen för år 2014. SIC hade i kallelsen till mötet bifogat uppgifter om tidigare aktivitet.

SSA:s contestcup SK5LW
årtal placering poäng loggar deltagagare
2010 30 8421 83 COP ISM
2011 26 6186 85 ISM COP NZG BUM
2012 14 14260 88 SIC COP ISM BUM UIU NZG BUE
2013 11 16270 87 SIC PBT BUM ISM COP UIU CFD BUE

I SK5LW:s tävlingslogg år 2013
tävling månad QSO:n
WPX SSB mars 61
SAC CW sept 1530
SAC SSB okt 1194
NAC 10m FM nov 6
NAC 10m SSB nov 11
CQWW CW nov 2002
---------------------------------------
sammanlagt 4804 QSO:n

Bedömdes att det är fullt möjligt att få SK5LW bland de 10 bästa klubbarna i contest-cupen. Då behövs 50 % poäng till. (Därefter ökar uppförsbacken. En dubblering räcker till 9:e plats och 3 gånger räcker till 7:e plats. 4 gånger resultatet skulle däremot ge 65 000 poäng och placering bland de tre bästa.)

Ansågs att vi ska försöka få så bra placering som möjligt av SK5LW i contest-cupen. Detta åstadkommes genom ökad tävlingsaktivitet dels av medlemmarna individuellt, dels genom att köra i grupp.

Diskuterades vilka tävlingar som vi skulle köra tillsammans. Högsta prioritet har SAC SSB och SAC CW. Andra lämpliga tävlingar skulle kunna vara WPX, IARU och CQWW. Därtill är det bra om vi kör några mindre tävlingar från klubben. En sådan skulle kunna vara "Black Sea Cup International" 1-2 febr 12.00Z-11.59Z. Då skulle ovana operatörer kunna att få prova på att tävla. Vidare kommer vi att vara aktiva på månadstesterna.

Gicks igenom vilka operatörer som finns, dels sådana som samlar poäng till SK5LW med hjälp av individuellt tävlande, dels sådana som önskar tävla tillsammans från klubben. Det finns en kärna av 4-5 operatörer samt ytterligare 5-6 amatörer, som för närvarande är aktuella. Vissa av dem kör bara CW, vissa bara SSB och en del kör både och.

Diskussion om vi också ska köra RTTY. Bedömdes att detta vi kan vänta med detta.

På slutet berättde BUM om det senaste som hänt på D-star-fronten inom klubben. Många har blivit QRV på detta digitala mode och i förra veckan installerade BUM en ny D-star-repeater från Tyskland, som är mycket bra, men som saknar en egenskap, vilket ska lösas med en extra modul, dator osv. BUM kommer att hålla ett föredrag om D-star senare på ettklubbmöte.


Sammanfattningsvis beslutat att

1. ESA-SISU ska få in SK5LW bland de 10 bästa på contest-cupen.

2. Vi satsar på att köra tävlingar på CW och SSB.

3. Vi avvaktar med RTTY.

4. Vi ska deltaga i månadstesterna.

5. Vi ska köra SAC CW och SAC SSB tillsammans.

6. Andra möjliga tävlingar är WPX, IARU och CQWW.

7. Planerad antennarbetsdag lö 11 januari. BUM ordnar med 10 meter matarkabel med pressade kontakter. CGE ordnar med lyftvagn samt meddelar dagen före (10 jan) per e-post om förhållandena är de rätta för antennarbeten den 11 januari.

8. Tävling Black Sea Cup International (BSCI) börjar lö 1 februari kl. 12.00Z. Då kommer åtminstone PBT och SIC att vara på klubben under lördagen och alla intresserade bli inbjudna att deltaga, som operatör eller som åskådare. Sannolikt blir det någon form av förtäring. Troligen kan CGE vara med de första timmarna men inte under kvällen. BSCI slutar sö 2 februari kl. 12.00Z. Hur länge som klubbaktiviteten pågår beror på intresset och avgörs på plats.

9. SIC ska skriva minnesanteckningar samt skicka ut dem till gruppen.

10. SIC ska föra in uppgifter om mötet på ESA:s hemsida.

73 de SM5SIC Göran