Kallelse Årsmöte 2015

Kallelse till Eskilstuna Sändareamatörers årsmöte 2015.              

Datum: 2015-02-26

Tid:       kl.  19.00

Plats:    Klubblokalen, Mörby Torshälla

Årsmötesdagordning.

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 6. Föredragning av styrelse och kassaberättelse.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2014
 9. Val av styrelse, Val av ordförande, 1 år. Val av vice ordförande, 2 år. Val av kassör, 2 år. Val av ledamot, 2 år
 10. Val av 3 valberedare varav 1 är sammankallande.
 11. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för dessa.
 12. Propositioner (styrelseförslag)
 13. Motioner vilka skriftligen skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.
 14. Mötets avslutande

  Extraprogram efter årsmötet. Mer info kommer.

  Välkomna önskar styrelsen 

Information från valberedningen.

Vid ESA Årsmöte 26 Februari 2015 skall medlemsmötet besluta om följande styrelseposter.

Orförande 1 år
Vide ordförande 2 år
Kassör 2 år
Ledamot 2 år

Valberedningen har hittills inte mottagit några förslag på andra kandidater.
De sittande har tillfrågats och samtliga har accepterat. (Se under fliken medlemsinfo/funktionärer)

Med detta som grund kommer valberedningen föreslå omval på samtliga poster.

/Valberedningen

Antenner mm

Samman ställning av antenn kvällen

Vi kom fram till en ordning för hur det ska prioriteras.

Inom 3 månader

Vertikal 3,5 / 7 MHz
1,8 MHz antenn
Antenn styrning

I sommar

Dra om kablarna i kulverten
Lop antenn antingen 80 m eller 160 m 
RX antenn 80m och 160 m K9AY är redan påbörjat. Kretskort är tillverkade glasfibermast finns.
Låna SM5OJN lannabo vertikala dipol 20-10 m. För att se om det är något vi ska skaffa 

Senare 

Ny mast

Men som alltid när vi är i farten kan det komma att ändras under resans gång.

Baluner till det kan behövas och är en bra byggcirkel för medlemmar som behöver egna. Det tar vi upp på månads mötet den 30

En reflektion det kommer att gå åt en himla massa  koax kontakter (18 eller flera) så varför inta ta och införskaffa minst 25 st kontakter för krimpning 

God fortsättning och ett Gott Nytt År


God fortsättning och ett Gott Nytt År till er alla önskar styrelsen.

 


Info senaste mötet


På medlemsmötet i torsdags så beslutades det att medlemsavgiften för nästa år är oförändrad.
SM5SIC Göran höll ett mycket intressant Show & Tell om testkörning samt berättade om radiostationen OH3AC i Lahti. 
Denna station ser ut och har fungerat ungefär som radiostationen i Motala. 

Nästa medlemsmöte blir den 11 december då det är julkaffe.

SM5ULX Morgan Silent key

Vår klubbmedlem Morgan Karlsson SM5ULX har hastigt lämnat oss. Han avled hastigt på sitt arbete tisdagen den 11 november. Han var en av våra mest trogna medlemmar på våra klubbkvällar i klubbstugan och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Han blev 41 år.

 Våra tankar går till hans mor Agneta och övrig släkt i denna svåra stund.

Tack Morgan och vila i frid.

ESA Hamfest 21 mars 2015


Nu kan ni som vill, boka bord till ESA hamfest 2015.
Detta görs enklast via hemsidan - se menyn till vänster "Bordsreservation loppis"

/ESA