5GHz WiFi länk mot internet

Sedan många år så har klubben uppkoppling till internet via ADSL. Detta är gammal teknik som numera ofta avvecklas och andra lösningar måste till. Dessutom är kapaciteten uppströms väldigt begränsad vilket förhindrar eller begränsar möjligheten till digital utveckling inom amatörradio exempelvis EchoLink, D-Star (och andra digitala moden), SDR mottagare, fjärrstyrda sändare/mottagare (ex IC-706 med RemoteRig interface).

Klubben har redan ett internt länknät på 5GHz och en klubbmedlemmarna med tillgång till fiberanslutning har även anslutit sig till klubbens nät via 5GHz WiFi. Det betyder att ADSL uppkopplingen kan i förlängningen sägas upp och ersättas med en 4G uppkoppling mot nätet (skall endast användas som backup om 5GHz uppkopplingen ut mot nätet fallerar).

/Webadmin