“Collins och DRAKE hade gillat SDR-tekniken”

Välkomna på månadsmötet den 29 april då vi gästas vi av SM0JZT Tilman som ska berätta om mottagare, dels gammal beprövad teknik men också vad vi har idag då den digitala tekniken gjort sin intrång med att utveckla radion.

  • En tillbakablick på klassiska mottagarekonstruktioner från DRAKE och Collins
  • En titt in I nutidens hybridmottagare med några exempel att resonera kring
  • Två möjliga klubbprojekt – Fjärrköra SDR-radio och social radioteknikaktivitet

Väl mött via JITSI önskar styrelsen och Tilman.

Möteslokalen finner du här: https://jitsi.sm2ampr.net/SK5LW