50MHz

Det finns planer på en framtida 6m repeater.
Just nu är vi dock bara i planeringsstadiet och försök med olika utrustningar samt QTH pågår som bäst.