29 Februari Årsmöte kl. 19. Välkomna

Program våren 2024

25 Januari Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

29 Februari Årsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

Kallelse till Årsmöte i Eskilstuna Sändareamatörer 2023-02-29
Plats: Klubblokalen Mörby Torshälla
Tid: 19:00

Dagordning för årsmötet enligt ESA:s stadgar
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötesordförande justerar protokollet
6. Föredragning av styrelse- och kassaberättelse
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2021
9. Val av styrelse
– Ordförande 1 år
– Sekreterare 2 år
– Ledamot 2 år
– Ledamot 2 år
Övriga i styrelsen har ett år kvar på mandatperioden:
– Vice Ordförande SM5BMK
– Kassör SM5PIZ Tomas
– Ledamot SA5BUM Christan
10. Val av 3 valberedare varav 1 är sammankallande
11. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för dessa
12. Propositioner (Styrelseförslag); Stadgeändringar
13. Motioner
11. Avslutning

Kallelse har också gått ut via mail.

Välkomna önskar styrelsen.

 

 

28 Mars Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

4 April Möte runt Radiomässan kl. 19.

6 April Radiomässan i Vilsta. Här behöver vi mycket hjälp av medlemmar.

30 Maj Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

27 Juni Bakluckeloppis och korvgrillning på klubben Torshälla.

Mer aktiviteter kommer. Kolla i din mailbox och på hemsidan.

Program våren 2023

26 Januari Medlemsmöte kl 19. Show & Tell 69MHz och ComLine med SM5OXV, Urban.

23 Februari Årsmöte kl. 19. Show & Tell NANO/VNA föredrag av Gunnar SM5EIE.

30 Mars Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell med QRP afton av Gunnar SM5EIE.

15 April Radiomässa kl. 10-15 i Vilstahallen – se meny högst upp på sidan

27 April Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

25 Maj Medlemsmöte kl. 19. Show & Tell meddelas senare.

29 Juni Bakluckeloppis och korvgrillning på klubben Torshälla.

Häckat på Mörby

Aktivitet på Mörby den 20 november -22. Nu är häcken nersågad, i alla fall delen mot gräsplanen. Vi sparade häcken mot vägen tills vidare.

Tur med vädret! Vindstilla och inget snöblask förrän vi var färdiga. Ett helt gäng dök upp och hjälpte till, så det gick undan. 3 st med motorsågar och några som släpade ris.

73 de SM5JDL/Hans

Arbetsdag vid Klubbhuset.

Arbetsdag på Mörby.

Den 20 November kl. 9:00 så sågar vi ner häcken som börjar bli för hög och drar fram riset i högar.
Och det finns annat att göra också, städning i ladan, byta lampor m,m.
Kraftiga kläder och motorsåg behövs.
Hoppas på bra uppslutning, ju fler vi är ju fortare blir det klart.

73 de Styrelsen.

Medlemsmöte med Ryska satelliter

Alla varmt välkomna på klubbmöte torsdagen den 29/10 kl 19:00.
Efter mötet blir det Show and Tell med SA0SRG Sven som berättar om “Ryska sateliter”.
Spännande kommer det att bli!!
 
/73 de Styrelsen.
 
 
 

Säsongsavslutning med bakluckeloppis & korvgrillning

Torsdagen den 30 juni var det säsongsavslutning med bakluckeloppis och korvgrillning på klubben.

SM5OXV, Urban var grillmästare och åtgången på korv & bröd var stor.

Nästan 40 personer kom och det var 8 säljare på plats.

Ha en skön sommar med mycket radio ute i det fria. Glöm ej aktivera våra repetrar.

73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer