Repeater

ESA som förening har tillgång till flera QTH’n som bland annat används till klubbens repeatrar.
Tanken är att klubben skall vara i framkant vad gäller teknik och erbjuda medlemmarna en bra pålitlig kommunikationslösning med god mobil täckning i Mälardalen.

För att åstadkomma detta så har vi byggt upp ett nät bestående av en huvudrepeater på 2m placerad i Slytan (mellan Eskilstuna och Malmköping) som i sin tur har en extra mottagare på 2m samt sändare/mottagare på 70cm i Hällby vattentorn för att få bra mobil/portabel täckning i centrala Eskilstuna.

Det finns även framtida planer på en 6m samt 10m repeater, utprovning pågår.