2m/70cm SVXLink

Analog repeater / SVXLink Logik

SVXLink är ett logik program som körs på en Linux dator exempelvis en Raspberry Pi. Logiken har flera så kallade moduler och vi använder av oss av modulerna:

  • Repeaterlogik, som styr själva repeater funktionen.
  • Echolink, styr alla funktioner som har med echolink att göra.
  • Papegojan, en modul som upprepar det som har sagts på repeatern, dvs för att kunna höra hur man själv låter på repeatern.
  • Reflectorlogik. en modul som tillåter att repeatern kan koppla upp sig mot andra repeatrar via ett nätverk intranät eller internet.

Echolink samt vissa gemensamma DTMF funktioner (Echolink är endast aktiverat på 2m repeatern)

* – Trycker man DTMF * så ges lite information om repeatern.
0# – för att komma in i hjälp modulen. För att gå ur hjälpen tryck #.
1# – för att aktivera papegojan. För att avsluta pagegojan tryck #.
2# – för att aktivera Echolink. För att avsluta Echolink tryck #.

EchoLink DTMF kommandon (SK5LW nodnummer 67 67 02)

nodnummer# – koppla upp mot node nummer xxxx (Varje echolink station har ett unikt nummer)
1# – Nod status
2# – Node Id
31# – Anslut till slumpmässigt vald node
32# – Anslut till slumpmässigt vald konferens
4# – Anslut till senast anslutna node
# – Koppla ner nod

Snabbkommando
D1# – Anslut mot Echolink test nod 9999 (samma som att trycka 9999#)
Fler snabbkommandon läggs till efter behov.

Reflectorlogic

Gemensamt för både 2,/70cm är att vi använder oss av subton 82.5Hz för att aktivera repeatern. När man trycker in PTT en gång så öppnas repeatern, trycker man in PTT ytterligare en gång så kopplas 2m samt 70cm ihop genom en så kallad talgrupp (nummer 240515)

2m repeatern lyssnar endast på talgrupp 240515 (dvs det är SK5LW lokala “kanal”)

70cm repeatern lyssnar på den lokala talgruppen 240515 men även ett flertal andra talgrupper exempelvis 2405 som är talgrupp för SM5 området.

För att se mer avancerad information om hur systemet fungerar eller vilka repeatrar som är anslutna till systemet, vilka subtoner som används på de olika repeatrarna, vilka repeatrar är aktiva, länkade med varandra samt mottagarnas signalstyrkor osv rekommenderas att man går in på SVX Portalen som är ett webgränssnitt dvs en hemsida som i realtid presenterar all information om den reflektor (server) som SK5LW repeater är ansluten till. https://svxportal.sm2ampr.net/

SVXLink samt reflector har blivit populär i många länder och de i sin tur har sina reflektor servrar samt hemsidor med motsvarande information och funktion.

Om man vill koppla upp sig mot en annan talgrupp (repeater) så används dessa subtoner (men det går lika bra att använda sig av DTMF komadon, se nedan). För mer information samt en komplett lista över alla subtoner och repeatrar – hänvisas till SVX portalen.

Subton Talgrupp Beskrivning
88.5 Hz 240 Sverige
123.0 Hz 2400 SM0
Ej fastställd 2401 SM1
146.2 Hz 2402 SM2
141.3 Hz 2403 SM3
151.4 Hz 2404 SM4
91.5 Hz 2405 SM5
118.8 Hz 2406 SM6
156.7 Hz 2407 SM7
82.5 Hz 240515 Eskilstuna
136.5 Hz 0 Helt fristående ingen länkning

SVX reflector DTMF kommandon

Val av talgrupp: 9 1 talgruppsnummer #
Exempelvis: 912407# aktiverar talgrupp 2407 dvs SM7

QSY till en tillfällig talgrupp: 9 2 #
Detta kommando flyttar alla som just för tillfället är aktiva på en talgrupp till en ny talgrupp (ex QSY efter anrop CQ på SM0). Så att man inte “blockerar” talgruppen.

Följa med ett QSY: 9 3 #
Om man har varit aktiv dvs sänt på repeatern och aktivt pratat så följer repeatern automatiskt med ett QSY. Dvs detta kommando används endast om man har tidigare har lyssnat.

Tillfälligt lyssna på en talgrupp: 9 4 talgruppsnummer #

Information status: 9 * #

Koppla ner en talgrupp direkt: 9 1 0 #

 

Repeaterskåp Hällby

 

30 meter hög mast i Slytan

 

Repeater QTH i Slytan

 

SVXLink Logikkort (70cm på bild, 2m identisk)

 

2 M Repeater – SK5LW / R 70 cm Repeater – SK5LW / R
Fabrikat: Yaesu VXR-9000 Fabrikat: Icom IC410S (2 st)
Logik: SVXLink  Logik: SVXLink
Kanal: RV 49 (före detta R0X) Kanal: RU 388
Ut frekvens: 145.6125 MHz (-0.6 MHz) Ut frekvens: 434.850 MHz (-2.0 MHz)
In frekvens: 145.0125 MHz In frekvens: 432.850 MHz
Antennsystem: 4 stack TX/RX (full duplex) Antennsystem: 4 stack TX/RX (full duplex)
Uteffekt: 80 Watt Uteffekt: 30 Watt
Placering: Slytan
(Mellan Eskilstuna och Malmköping)
Placering: Hällby vattentorn
(Eskilstuna)
Locator: JO89hf Locator: JO89fj
Aktivering: Subton 82.5 Hz Aktivering: Subton 82.5 Hz
Subton: 82.5 Hz Subton: 82.5 Hz
Bandbredd: 12.5 kHz Bandbredd: 25 kHz
Övrigt: Echolink modul Övrigt:  

 

2 M Repeater – SK5LW, Extra mottagare 
Fabrikat: Icom IC2725
Logik: SVXLink
Kanal: RV 49
Ut frekvens: Ingen sändare
In frekvens: 145.0125 MHz
Antennsystem: 2 stack RX
Uteffekt: Ingen sändare
Placering: Hällby vattentorn
(Eskilstuna) 
Locator: JO89fj
Aktivering: Subton 82.5 Hz
Subton: 82.5 Hz
Bandbredd: 12.5 kHz
Övrigt: Remotetrx