Funktionärer

Listan gäller från årsmötet 28 februari 2019 och fram till årsmötet februari 2020.

Styrelsen:
Ordförande 1år Bosse Hållander SM5PBT
Vice ordförande 2 år / 2019 Anders Molin SM5BMK
Sekreterare 2år / 2018 Hans Östlund (fyllnadsval) SM5JDL
Kassör 2år / 2019 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot 2år / 2018 Lars Göran Parnesten SM5ISM
Ledamot 2år / 2019 Hans Esbjörnsson SM5ZBZ
Ledamot 2år / 2018 Henrik Larsson SA5TOT
Valberedning:
Sammankallande Sam Yrlund SM5UIU
Anders Svensson SM5TGV
Roine Thunberg SA5RTG
Revisorer:
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
Kent Lang SM5RGO
Suppleant Ray Band SM5XLP
Funktionärer:
Hemsidan Christian Sierau SA5BUM
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby/Slytan Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ansvarig ESA Hamfest Håkan Karlsson SM5OCK
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Bosse Hållander SM5PBT
Ansvarig Mörby / Stugan Vakant Vakant
Utbildning Raymund Band SM5XLP
Utbildning Christer Streiffert SM5JXA
Repeatergrupp:
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV