Funktionärer

Listan gäller från årsmötet 25 februari 2021 och fram till årsmötet februari 2022.

Styrelsen:    
Ordförande 1år Bosse Hållander SM5PBT
Vice ordförande 2 år / 2021 Anders Molin SM5BMK
Sekreterare 2år / 2020 Hans Östlund SM5JDL
Kassör 2år / 2021 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot 2år / 2020 Lars Göran Parnesten SM5ISM
Ledamot 2år / 2021 Håkan Karlsson SM5OCK
Ledamot 2år / 2020 Henrik Larsson SA5TOT
     
Valberedning:    
Sammankallande Sam Yrlund SM5UIU
  Anders Svensson SM5TGV
  Roine Thunberg SA5RTG
     
Revisorer:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Kent Lang SM5RGO
Suppleant Ray Band SM5XLP
     
Funktionärer:    
Hemsidan Christian Sierau SA5BUM
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby/Slytan Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ansvarig ESA Hamfest Håkan Karlsson SM5OCK
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Bosse Hållander SM5PBT
Ansvarig Mörby / Stugan Vakant Vakant
Utbildning Raymund Band SM5XLP
Utbildning Christer Streiffert SM5JXA
     
Repeatergrupp:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV