Funktionärer

Listan gäller fram till årsmötet februari 2025.

Styrelsen:    
Ordförande 1år Bosse Hållander SM5PBT
Vice ordförande 2 år / 2023 Anders Molin SM5BMK
Sekreterare 2år / 2024 Håkan Karlsson SM5OCK
Kassör 2år / 2023 Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ledamot 2år / 2024 Lars Göran Parnesten SM5ISM
Ledamot 2år / 2023 Christian Sierau SA5BUM
Ledamot 2år / 2024 Henrik Larsson SA5TOT
     
Valberedning:    
Sammankallande Sam Yrlund SM5UIU
  Stefan Malm SM5RYP
  Hans Östlund SM5JDL
     
Revisorer:    
Sammankallande Urban Ohlsson SM5OXV
  Kent Lang SM5RGO
Suppleant Ray Band SM5XLP
     
Funktionärer:    
Hemsidan Christian Sierau SA5BUM
Hemsidan Sam Yrlund SM5UIU
Inkommande QSL-kort Hans Ramshorn SM5BUS
Larmet Mörby/Slytan Tomas Malmqvist SM5PIZ
Ansvarig ESA Hamfest Håkan Karlsson SM5OCK
Nyckelansvarig Tomas Malmqvist SM5PIZ
Radiorummet Bosse Hållander SM5PBT
Ansvarig Mörby / Stugan Lars Göran Parnesten SM5ISM
Utbildning Raymund Band SM5XLP
Utbildning Christer Streiffert SM5JXA