Bli medlem

Medlemsavgifter avser per kalenderår.

200:- medlemmar 18 år och äldre
100:- medlemmar under 18 år samt medlemmar utanför 016-området (Eskilstuna kommun).
300:- familjeavgift

Enklast blir du medlem genom att fylla i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften till ESA postgirokonto: : 57 15 19-8

Om du har några frågor beträffande medlemskap i ESA så går det bra  att skicka e-post till: info@sk5lw.com