Medlemsmöte 30 Nov kl. 19

Dagordning Medlemsmöte i Eskilstuna Sändareamatörer 2023-11-30     

Plats: Klubbstugan Mörby Torshälla, Tid: 19:00

1 Mötets öppnande

2 Dagordningens godkännande

3 Föregående mötesprotokoll

4 Ekonomisk rapport

5 Inkomna skrivelser eller annan post

6 Repeatrar och IT & SDR

7 Aktiviteter

8 Övrigt

  • Beslut medlemsavgift 2024.
  • Stadgeändringar – förslag

9 Avslutning

Välkomna önskar styrelsen